Wat te doen als u niet tevreden bent?

Het kan een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vraag om een verhelderend gesprek met degene die u behandeld heeft. Meestal lost dit al veel problemen op. U kunt dan aangeven wat u onduidelijk vindt en de tandarts of mondhygiënist kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor ons belangrijk te weten dat u een probleem heeft. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Indien u denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich middels deze klachtenregeling richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen. Meer informatie vindt u bij het TIP (Tandheelkundig Informatie Punt).