kosten

De prijzen worden jaarlijks vastgesteld door de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij volgen deze  door de overheid vastgestelde prijzen.

Tarieven 2021

Klik hier voor de prijslijst mét een uitgebreide toelichting  per behandeling. U verlaat onze website en komt terecht op de website van Vergelijk Mondzorg.

Tarieven orthodontie

De tarieven voor orthodontie (beugels) staan vermeld in een aparte prijslijst. Klik hier voor de beugelprijslijst. U verlaat onze website en komt terecht op de website van Nederlandse Zorg Autoriteit.

Vragen over facturen?

Samenwerking met Infomedics 

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics en wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u hier.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl .

Uw rekening op papier of online?

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 - 404 94 04 (lokaal tarief). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Welke aanvullende tandartsverzekering?

Elk najaar is dit weer een hele zoektocht. U kunt naast uw basis zorgverzkering  bij een andere zorgverzekeraar een aanvullend pakket nemen. De zorgverzekeraars maken het u met alle mogelijkheden niet makkelijk en dan is er ook nog geen gebit gelijk.  Voor hulp bij uw keuze ,ook voor orthodontie, verwijzen wij u graag naar www.vergelijkmondzorg.nl .